Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai

Ugniagesys pratrūko: banke, pamatę mano pajamas, pradėjo juoktis

Straipsnis www.delfi.lt

Šeštokų komandos ugniagesys Rolandas Čėpla kraunasi lagaminą ir išvyksta į Švediją dirbti statybose. Vyras neslepia, kad apsispręsti jam teko, kai prireikė nedidelės paskolos namo stogui suremontuoti, o banko darbuotojos, sužinojusios, kiek uždirba pavojingą ir svarbų darbą dirbantis ugniagesys, pradėjo juoktis.

Daugiau Komentarų(0) 2019-10-30

Ugniagesiams algų reikia prašyti kaip išmaldos

Straipsnis www.valstietis.lt

Apmaudu, kad ugniagesiai rizikuoja savo gyvybėmis, jų darbo sąlygos prastos, o valstybė net neskiria pakankamai lėšų atlyginimams.

Alytuje plušantiems ugniagesiams gyventojai ir įmonės jau aukoja lėšų, gal į visuomenę reikėtų kreiptis ir savivaldybių gaisrininkams, besiruošiantiems protesto akcijoms? Pasak ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos atstovų, jiems stinga pinigų atlyginimams. Gerovę kuriančioje valstybėje gerovė – tik išrinktiesiems, ironizuoja ugniagesiai, valdžios kabinetuose lyg išmaldos prašantys pradingusių lėšų savo varganoms algoms.

Daugiau Komentarų(0) 2019-10-29

Gaisras Alytuje atvėrė ugniagesių skaudulius

Straipsnis www.skrastas.lt

 

Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ga­myk­lo­je ki­lęs gais­ras ap­nuo­gi­no ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų opas. Pas­te­bė­ta, kad pir­mo­sio­mis šio gais­ro ge­si­ni­mo die­no­mis da­lis ug­nia­ge­sių dir­bo be kvė­pa­vi­mo apa­ra­tų. Kai ku­riems pri­rei­kė me­di­kų. Ne­su­sip­ra­ti­mų bū­ta ir dėl de­ga­lų, dėl gel­bė­to­jų mai­ti­ni­mo.

"Pa­dė­tis kur kas rim­tes­nė nei ke­lios de­ta­lės", – įsi­ti­ki­nęs Lie­tu­vos ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kas šiau­lie­tis Al­gis Li­saus­kas. Jis ir Šiau­lių ap­skri­ties ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Juo­zas Po­cius už­si­mi­nė apie ug­nia­ge­sių trū­ku­mą, sun­kią tar­ny­bų fi­nan­si­nę pa­dė­tį ir kai­mo gy­ven­to­jų sau­gu­mą.

Daugiau Komentarų(0) 2019-10-26

LTPF: dėl didžiulio lėšų stygiaus ugniagesiai žada protestus
Savivaldybėse dirbančių ugniagesių gelbėtojų situacija siaubinga. Gaunamo finansavimo ir taip vargiai užtenka gaisrinių funkcijoms atlikti, o šiemet apskritai kažkur išgaravo dalis jiems iš biudžeto skirtų lėšų. Jei finansinės bėdos nebus sprendžiamos, ugniagesiai gelbėtojai žada protestus visoje Lietuvoje.
Daugiau Komentarų(0) 2019-10-14

Savivaldybių ugniagesių gelbėtojų komandų finansavimas

Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimas (toliau LUGPSS) yra vienas iš didžiausių ugniagesių profesinių sąjungų susivienijimų Lietuvoje, kuris vienija ir savivaldybių ugniagesius.

Savivaldybių priešgaisrinės tarnybos buvo įkurtos tam, kad užtikrintų gaisrų gesinimo ir pirminių gelbėjimo darbų prieinamumą atokiausiose Lietuvos vietose, nutolusiose nuo didžiųjų miestų ir savivaldybių centrų.

Daugiau Komentarų(0) 2019-10-08

Ugniagesių mokomasis – parodomasis renginys "Būk saugus – saugok savo ir kaimyno namus"
2019 m. birželio 15 d. vyko ugniagesių mokomasis – parodomasis renginys “Būk saugus – saugok savo ir kaimyno namus”. Į renginį buvo pakviesta LUGPSS komanda. Komandos sudėtį sudarė Kauno PGV, Šiaulių PGV ugniagesiai gelbėtojai ir Pareigūnų veteranų asociacijos nariai. Pirmą vietą tarp rajonų, kovinio išsidėstymo rungtyje, laimėjo LUGPSS komanda, antrą vietą laimėjo Šilalės PGT, trečia vieta atiteko Kretingos ugniagesiams.
Daugiau Komentarų(0) 2019-06-15

PAGD INFORMACIJA
Valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai (toliau – VPGT) šiais metais papildomai darbo užmokesčiui buvo skirta 3,5 mln. eurų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo vadovybė kartu su profesinių sąjungų atstovais dar vasario mėnesį sutarė, kad darbo užmokestis VPGT pareigūnams šiemet bus didinamas vienodai, taikant 0,5 koeficientą.
Daugiau Komentarų(0) 2019-04-11

Laikas gelbėti gelbėtojus

Kol Vy­riau­sy­bė da­li­ja pa­ža­dus, jog ki­tą­met pa­rei­gū­nų al­gos „į ran­kas“ išaugs iki 1 000 eu­rų, ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams ne­be­pa­kan­ka lė­šų net uni­for­mos komp­lek­tui įsi­gy­ti. Šiau­lių ap­skri­ties ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Juo­zas PO­CIUS sa­ko, žmo­nėms į pa­gal­bą sku­ban­tys ir sa­vo gy­vy­be ne­re­tai ri­zi­kuo­jan­tys ug­nia­ge­siai yra pa­lik­ti už­ri­by­je.

Pilną straipsnį skaitykite: www.skrastas.lt

Daugiau Komentarų(0) 2019-03-13

Susitarimas su PAGD vadovybe

Pirmadienį ugniagesių bendruomenei atstovaujančios trys didžiausios Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos ir PAGD vadovybė pasirašė protokolinį susitarimą dėl darbo užmokesčio didinimo galimybių. Dalyvavę susitikime profesinių sąjungų vadovai užbaigė šį procesa, pasirašydami protokolinį susitarimą, kuriame nurata:

1. Teisės aktų nustatyta tvarka didinti visiems pareigūnams (kurie bus tiesioginio vadovo įvertinti labai gerai) vienodai 0,5 koeficiento;

2. Iki birželio 20 d. atlikti analizę dėl darbo užmokesčio pokyčių (didėjimo);

3. Organizuoti birželio mėnesio viduryje susitikimą;

4. Organizuoti neeilinius vertinimus pareigūnams.

Po susirinkimo su PAGD vadovybe UG profsąjungų vadovai Vytautas Aleksandravičius, Algis Lisauskas ir Saulius Džiautas aptarė kolektyvinės sutarties pasirašymo problemas ir tolimesnį bendradarbiavimą. Profesinių sąjungų pirmininkai nutarė ateityje vienytis bendrai veiklai. Sutarta dažniau keistis informacija apie planuojamus renginius bei apie ketinimus spręsti bendras problemas kitais būdais. Aptarti 2019 metų veiklos prioritetai. Ypatingą dėmesį šiais metais profsąjungos skirs pareigūnų tarnybiniams vertinimams, aprūpinimui darbo saugos priemonėmis ir uniforma, motyvacijai didinti bei sistemos sklandžioms pertvarkoms, - dėl šių prioritetų sutarta dirbti bendrai.

Daugiau Komentarų(0) 2019-02-27

Jurga Tvaskienė. Ministro Misiūno žaidimai su ugnimi

Kol aukštojoje politikoje žvangėjo ginklai, vykstant batalijoms dėl vadovavimo Aplinkos ministerijai, kitoje – Vidaus reikalų ministerijoje – šėlo gaisras, grasinęs supleškinti paties Eimučio Misiūno kėdę. Apsieita mažesnėmis aukomis – išrūkius gaisrininkų vadą Kęstutį Lukošių. Tą, dėl kurio iš ministro aplinkos kelis mėnesius sklido žinia: arba aš, arba jis.

Straipsnis lrt.lt

Daugiau Komentarų(0) 2019-02-20

Puslapis 1 iš 20  > >>


Vartotojų meniu

Naudotojo vardas

SlaptažodisRegistruotis

 

Parama profsąjungai

 


 

Prašymai stojant į profesinę sąjungą:

Prašymas pirmininkui

Prašymas vadui


© Šiaulių apskrities ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos. 2009

Forumas