Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai

LIETUVOS UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJA

LIETUVOS UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJA

Kėdainiai, 2013 m. balandžio 13 d.

 

2008-2013 metų laikotarpiu finansavimas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui (PAGD), vidaus reikalų ir kitoms statutinėms įstaigoms mažėjo daugiau nei 25 procentais. Nesiimta jokių esminių ir veiksmingų politinių priemonių, kurios spręstų ekonomines-socialines statutinių pareigūnų problemas. Sumažintas atlyginimų bazinis dydis, nuolatinis kainų augimas ir infliacijaPAGD pareigūnų perkamąją galią sumažino apie 50 procentų. Ugniagesiai gelbėtojai ir kitistatutiniai pareigūnai nebeišgali išlaikyti savo šeimų.

Daugiau Komentarų(0) 2013-04-15

PAKARTOTINO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

ŠIAULIŲ APSKRITIES UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲPROFESINĖ SĄJUNGA

PAKARTOTINO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS

2013-02-09

Šiauliai

 

Pirmininkaujantis: Juozas Pocius

Sekretoriaujantis: Juozas Vaičiulevičius

Dalyvauja 18 Šiaulių apskrities ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos nariai, iš 150 sąrašinių narių. Susirinkime dalyvauja : LR Seimo narys Valerijus Simulik, pensininkų asociacijos steigėjas Kęstutis Simanauskas, LVRSPS pirmininkė Loreta Soščekienė, LVRSPS pirmininkės pavaduotojas Vladas Sanda, UGPS pirmininkas Saulius Džiautas.

Daugiau Komentarų(0) 2013-02-10

PAGD įsakymas

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos statutinių valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdinio priskyrimo sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado skiltims patvirtinimo

 

Pilnas įsakymo tekstas
Daugiau Komentarų(0) 2012-04-24

PAKARTOTINO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

ŠIAULIŲ APSKRITIES UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA

PAKARTOTINO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS

2012-02-25

Šiauliai

Pirmininkaujantis: Juozas Pocius

Sekretoriaujantis: Juozas Vaičiulevičius

 

Dalyvauja 28 Šiaulių apskrities ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos nariai, iš 203 sąrašinių narių.

Apie susirinkimo laiką ir vietą, buvo informuota skelbimais apskrities priešgaisrinėse komandose, išsiųstais pranešimais į elektronines pašto dėžutes.

Daugiau Komentarų(0) 2012-02-28

DĖL UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ DARBO SALYGŲ IR NEPAGRĮSTOS REFORMOS VYKDYMO

Lietuvos prezidento sąjungos kreipimasis:

DĖL UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ DARBO SALYGŲ IR NEPAGRĮSTOS REFORMOS VYKDYMO

Daugiau Komentarų(0) 2011-09-16

Įspėjimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybei,

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui,

Šiaulių rajono savivaldybės merui

 

Į S P Ė J I M A S
2011 05 26
Šiauliai

 

Šiaulių apskrityje, kaip ir visoje Lietuvoje, dirba dvi ugniagesių tarnybos. Pagrindinė – Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba priklauso Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, o antroji – Šiaulių apskrities savivaldybių priešgaisrinė tarnyba.


Daugiau Komentarų(0) 2011-05-26

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVANORIŠKOS UGNIAGESIŲ VEIKLOS ĮSTATYMO KONCEPCIJA

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m.                nutarimu Nr.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVANORIŠKOS UGNIAGESIŲ VEIKLOS ĮSTATYMO KONCEPCIJA

I. TEISINIS KONCEPCIJOS RENGIMO PAGRINDAS

1. Lietuvos Respublikos savanoriškos ugniagesių veiklos įstatymo koncepcija parengta atsižvelgiant į 2009 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimo 2010/37/EB dėl Europos savanoriškos veiklos, kuria skatinamas aktyvus pilietiškumas, metų (2011 m.) (OL 2010 L 17, p. 43) 2 straipsnį, kuriame nustatyta: ,,Bendras Europos metų tikslas – skatinti ir remti … Bendrijos, valstybių narių, vietos ir regioninės valdžios institucijų pastangas sudaryti pilietinei visuomenei sąlygas, palankias savanoriškai veiklai Europos Sąjungoje (ES), ir didinti savanoriškos veiklos matomumą ES“ ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518) 10 straipsnio 1 dalies 5 punktu, kuriuo Lietuvos Respublikos gyventojams suteikiama teisė vienytis į savanoriškas ugniagesių formuotes, bei 16 straipsnio 1 ir 4 dalimis, nustatančiomis, jog priešgaisrines gelbėjimo pajėgas be kitų pajėgų sudaro ir savanoriškos ugniagesių formuotės.

Daugiau Komentarų(0) 2010-12-29

Savivaldybių asociacijos atsakymas į kreipimąsį
Savivaldybių asociacijos atsakymas į kreipimąsį
Daugiau Komentarų(0) 2010-08-09

Pakartotinio ataskaitinio susirinkimo protokolas

ŠIAULIŲ APSKRITIES UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA
 PAKARTOTINIO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO

 PROTOKOLAS
2010 02 20
Šiauliai

Susirinkimo pirmininkas: Juozas Pocius

Sekretorius: Juozas Vaičiulevičius

 Darbotvarkė:
-Atvykimas – registracija;
-Pirmininko pranešimas;
-Svečių pasisakymai;
-Pertrauka;
-Revizinės komisijos pasisakymas;
-2010 metų veiklos planai;
-Sąskrydžio datos nustatymas ir finansavimas;
-Diskusijos.

Daugiau Komentarų(2) 2010-02-22

<< <  Puslapis 4 iš 4


Vartotojų meniu

Naudotojo vardas

SlaptažodisRegistruotis

 

Parama profsąjungai

 


 

Prašymai stojant į profesinę sąjungą:

Prašymas pirmininkui

Prašymas vadui


© Šiaulių apskrities ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos. 2009

Forumas