Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai

Ugniagesių mokomasis – parodomasis renginys "Būk saugus – saugok savo ir kaimyno namus"
2019 m. birželio 15 d. vyko ugniagesių mokomasis – parodomasis renginys “Būk saugus – saugok savo ir kaimyno namus”. Į renginį buvo pakviesta LUGPSS komanda. Komandos sudėtį sudarė Kauno PGV, Šiaulių PGV ugniagesiai gelbėtojai ir Pareigūnų veteranų asociacijos nariai. Pirmą vietą tarp rajonų, kovinio išsidėstymo rungtyje, laimėjo LUGPSS komanda, antrą vietą laimėjo Šilalės PGT, trečia vieta atiteko Kretingos ugniagesiams.
Daugiau Komentarų(0) 2019-06-15

PAGD INFORMACIJA
Valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai (toliau – VPGT) šiais metais papildomai darbo užmokesčiui buvo skirta 3,5 mln. eurų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo vadovybė kartu su profesinių sąjungų atstovais dar vasario mėnesį sutarė, kad darbo užmokestis VPGT pareigūnams šiemet bus didinamas vienodai, taikant 0,5 koeficientą.
Daugiau Komentarų(0) 2019-04-11

Laikas gelbėti gelbėtojus

Kol Vy­riau­sy­bė da­li­ja pa­ža­dus, jog ki­tą­met pa­rei­gū­nų al­gos „į ran­kas“ išaugs iki 1 000 eu­rų, ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams ne­be­pa­kan­ka lė­šų net uni­for­mos komp­lek­tui įsi­gy­ti. Šiau­lių ap­skri­ties ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Juo­zas PO­CIUS sa­ko, žmo­nėms į pa­gal­bą sku­ban­tys ir sa­vo gy­vy­be ne­re­tai ri­zi­kuo­jan­tys ug­nia­ge­siai yra pa­lik­ti už­ri­by­je.

Pilną straipsnį skaitykite: www.skrastas.lt

Daugiau Komentarų(0) 2019-03-13

Susitarimas su PAGD vadovybe

Pirmadienį ugniagesių bendruomenei atstovaujančios trys didžiausios Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos ir PAGD vadovybė pasirašė protokolinį susitarimą dėl darbo užmokesčio didinimo galimybių. Dalyvavę susitikime profesinių sąjungų vadovai užbaigė šį procesa, pasirašydami protokolinį susitarimą, kuriame nurata:

1. Teisės aktų nustatyta tvarka didinti visiems pareigūnams (kurie bus tiesioginio vadovo įvertinti labai gerai) vienodai 0,5 koeficiento;

2. Iki birželio 20 d. atlikti analizę dėl darbo užmokesčio pokyčių (didėjimo);

3. Organizuoti birželio mėnesio viduryje susitikimą;

4. Organizuoti neeilinius vertinimus pareigūnams.

Po susirinkimo su PAGD vadovybe UG profsąjungų vadovai Vytautas Aleksandravičius, Algis Lisauskas ir Saulius Džiautas aptarė kolektyvinės sutarties pasirašymo problemas ir tolimesnį bendradarbiavimą. Profesinių sąjungų pirmininkai nutarė ateityje vienytis bendrai veiklai. Sutarta dažniau keistis informacija apie planuojamus renginius bei apie ketinimus spręsti bendras problemas kitais būdais. Aptarti 2019 metų veiklos prioritetai. Ypatingą dėmesį šiais metais profsąjungos skirs pareigūnų tarnybiniams vertinimams, aprūpinimui darbo saugos priemonėmis ir uniforma, motyvacijai didinti bei sistemos sklandžioms pertvarkoms, - dėl šių prioritetų sutarta dirbti bendrai.

Daugiau Komentarų(0) 2019-02-27

Jurga Tvaskienė. Ministro Misiūno žaidimai su ugnimi

Kol aukštojoje politikoje žvangėjo ginklai, vykstant batalijoms dėl vadovavimo Aplinkos ministerijai, kitoje – Vidaus reikalų ministerijoje – šėlo gaisras, grasinęs supleškinti paties Eimučio Misiūno kėdę. Apsieita mažesnėmis aukomis – išrūkius gaisrininkų vadą Kęstutį Lukošių. Tą, dėl kurio iš ministro aplinkos kelis mėnesius sklido žinia: arba aš, arba jis.

Straipsnis lrt.lt

Daugiau Komentarų(0) 2019-02-20

A. Lisauskas: blogiausia, kai teisės aktai neparemti finansavimu

Algio Lisausko vadovaujamas Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimas (LUGPSS) neseniai prisijungė prie Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) ir yra pasiruošęs siekti kur kas ambicingesnių tikslų.

 

Šiuo metu LUGPSS pirmininkas išskiria tokias didžiausias ugniagesių gelbėtojų problemas: nepakankamą finansavimą, prasilenkiantį su realia situacija; ydingą valdžios požiūrį ir per lėtą ugniagesių gelbėtojų gretų atsinaujinimą.

Daugiau Komentarų(0) 2019-02-12

Ataskaitinis susirinkimas

2019 metų vasario 9 dieną įvyko Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimo ir Šiaulių apskrities ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos ataskaitinis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Kęstutis Bautronis, PAGD pajėgų valdymo valdybos viršininkas Laimonas Tubis, PAGD materialinių išteklių ir logistikos patarėjas Vytas Kaziliūnas, LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė ir LTPF patarėjas Artūras Černiauskas.

Daugiau Komentarų(0) 2019-02-12

Kaip planuojama didinti darbo užmokestį 2019 metais?
2018 m. balandžio – gegužės mėn. beveik 2400 statutinių darbuotojų buvo pakelti pareiginės algos koeficientai. Dėl padidėjusių koeficientų šiemet departamentui papildomai reikės 1,7 mln. eurų. Pernai darbo užmokesčiui skirtų lėšų neužteko, kad visiems darbuotojams laiku, t. y. gruodžio mėnesį būtų išmokėtas visas priskaičiuotas darbo užmokestis. Šias lėšas (0,7 mln. eurų) teks padengti iš šiems metams skirto darbo užmokesčio fondo.
Daugiau Komentarų(0) 2019-01-16

STT apskundė vidaus reikalų ministrą E. Misiūną
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) vadovas Kęstutis Lukošius skundė teisėsaugai vidaus reikalų ministrą Eimutį Misiūną, tačiau Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atsisakė pradėti tyrimą. BNS žiniomis, K. Lukošius prašė įvertinti informaciją dėl galimos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko Mariaus Garbenio draugystės su vidaus reikalų ministru E. Misiūnu. Vidaus reikalų ministerijoje šiuo metu yra atliekamas tarnybinis patikrinimas dėl vienos sutarties pratęsimo, kurį pasirašė K. Lukošius. PAGD direktorius į STT raštu kreipėsi dar lapkričio 30 dieną.
Daugiau Komentarų(0) 2018-12-19

Parengtas Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos šakos kolektyvinės sutarties projektas
Lapkričio 26 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente baigtos derybos su profesinių sąjungų atstovais dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos šakos kolektyvinės sutarties. Jos truko ne vienerius metus, kurių pagrindu ir buvo parengtas šios sutarties projektas.
Daugiau Komentarų(0) 2018-11-26

<< <  Puslapis 2 iš 21  > >>


Vartotojų meniu

Naudotojo vardas

SlaptažodisRegistruotis

 

Parama profsąjungai

 


 

Prašymai stojant į profesinę sąjungą:

Prašymas pirmininkui

Prašymas vadui


© Šiaulių apskrities ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos. 2009

Forumas