Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai

Kaip planuojama didinti darbo užmokestį 2019 metais?

2018 m. balandžio – gegužės mėn. beveik 2400 statutinių darbuotojų buvo pakelti pareiginės algos koeficientai. Dėl padidėjusių koeficientų šiemet departamentui papildomai reikės 1,7 mln. eurų. Pernai darbo užmokesčiui skirtų lėšų neužteko, kad visiems darbuotojams laiku, t. y. gruodžio mėnesį būtų išmokėtas visas priskaičiuotas darbo užmokestis. Šias lėšas (0,7 mln. eurų) teks padengti iš šiems metams skirto darbo užmokesčio fondo.

2018 m. departamentas teikė poreikį 2019–2021 m. valstybės biudžeto lėšoms ir poreikį pareigūnų aprūpinimui (individualioms apsauginėms priemonėms, uniforminei ir specialiajai aprangai, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų priemonėms ir įrangai). Taip pat siekdamas didinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų (toliau – pareigūnai), karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį, įvertino ir papildomą lėšų poreikį. Pateiktas poreikis buvo didesnis, tačiau departamentui papildomai darbo užmokesčiui 2019 metams skirta šiek tiek daugiau nei 6 mln. eurų, iš jų 2,5 mln. eurų – nuosekliam pareigūnų darbo užmokesčiui ir 3,5 mln. – darbo užmokesčio kėlimui (į šias sumas įskaitant visus nuo darbo užmokesčio mokamus mokesčius). Pritarus profesinių sąjungų atstovams, 9 mėnesių laikotarpiui buvo įvertintas ir lėšų poreikis 85 proc. pareigūnų padidinti darbo užmokestį vidutiniškai 100 eurų.

Nuo šių metų sausio 1 d. pasikeitė įmokos socialinio draudimo fondui (SODRA), todėl visiems beveik trečdaliu didės atlyginimai „ant popieriaus“. Tačiau kartu keičiasi ir darbuotojo mokami mokesčiai, t. y. bus daugiau nuskaitoma nuo „popierinės“ algos. Taigi suma „į rankas“ bus panaši kaip ir pernai. Dėl mokesčių pakeitimų ji didės 3–6 proc., priklausomai nuo gaunamo atlyginimo.

Darbo užmokesčio didinimas 2019 metams planuojamas iš papildomų darbo užmokesčio lėšų. Įgyvendinant Vidaus tarnybos statuto nuostatas, numatomas pirminės grandies pareigūnų pareiginės algos didinimas. Pareigūnams, kuriems darbo užmokestis nekilo dėl Statuto įgyvendinimo, pareiginės algos koeficientą planuojama padidinti daugiau kaip 0,5. Darbo užmokestis pareigūnams didės ir dėl pasikeitusių stažo skaičiavimo nuostatų Statute, t. y. po 1 proc. už kiekvienus ištarnautus metus.

Pareigūnams, kurių pareiginės algos koeficientai neatitinka minimalių tai grupei nustatytų koeficientų, planuojama juos padidinti iki minimalaus koeficiento. Pavyzdžiui, ugniagesys gelbėtojas priskiriamas 15 pareigybių grupei, kuriai nustatytas minimalus pareiginės algos koeficientas yra 3,6. Tuomet pareigūnui, turinčiam mažesnį koeficientą, nuo šių metų sausio mėnesio bus priskirtas koeficientas 3,6. Atitinkamai bus keliami koeficientai ir kitiems pareigūnams, kurių turimi koeficientai neatitinka minimalių tai grupei nustatytų koeficientų.

Pagal Statuto nuostatas keičiasi ir mokėjimo už specialiuosius laipsnius tvarka: pareigūnams, užimantiems atitinkamas pareigas, bus priskiriamas atitinkamas specialusis nekarinis laipsnis. Pavyzdžiui, visų vyresniųjų ugniagesių laipsnis nuo šių metų sausio 1 d. – vidaus tarnybos puskarininkis. Taigi pareigūnams, kurių laipsnis yra žemesnis nei nustatytas, bus suteiktas atitinkamas pareigas atitinkantis vidaus tarnybos laipsnis.

Daliai mažiausiai uždirbančių pareigūnų, dirbančių ne pamainomis (valstybinės priešgaisrinės priežiūros, civilinės saugos pareigūnai, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų vadovai ir t. t.) darbo užmokestį planuojama didinti jų pareiginės algos koeficientą pakeliant 0,75. Taip pat planuojama darbo užmokestį apie 50 eurų padidinti mažiausiai uždirbantiems ugniagesiams, dirbantiems pagal darbo sutartis.

Įgyvendinant Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, karjeros valstybės tarnautojams, kurių koeficientas yra mažesnis nei nustatytas jo pareigybių grupei, jis bus padidintas iki minimalaus nustatyto koeficiento. Pavyzdžiui, karjeros valstybės tarnautojas eina vyriausiojo specialisto pareigas ir jo turimas koeficientas pagal nustatytą pareigybių grupę nesiekia minimalaus koeficiento. Taip pat keičiasi stažo skaičiavimo tvarka – kasmet po 1 proc. bus didinamas priedas už kiekvienus ištarnautus metus.

Įgyvendinant Vidaus tarnybos statuto ir Valstybės tarnybos įstatymų nuostatas, kai atliekami pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų veiklos vertinimai taip pat yra galimybė didinti darbo užmokestį. Tačiau vykdant vertinimo procedūras neturi būti išankstinių nuostatų ir pareigūnai bei karjeros valstybės tarnautojai turi būti vertinami už realiai pamatuotus ir atliktus darbus.

Statuto ir Valstybės tarnybos įstatymų nuostatų įgyvendinimas departamentui kainuos apie 1,6 mln. eurų. Planuojama, kad vidutiniškai visiems valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams darbo užmokestis padidės apie 100 eurų.

Departamentas norėtų padidinti darbo užmokestį visiems darbuotojams, tačiau disponuoja tik tomis lėšomis, kurios yra skirtos. Tačiau galime pasidžiaugti, kad einame darbo užmokesčio didėjimo keliu. 2019 m. planuojama atlikti ir kitus, mažesnius ar didesnius, darbus, kurie leistų pagerinti darbuotojų darbo sąlygas, jų aprūpinimą, tinkamai organizuoti skiepijimą ir t. t.

Dėkojame už jūsų lojalumą ir darbą bei tikimės pasiūlymų, pastebėjimų ir supratimo. Pasiūlymus siųskite el. paštu ataskaita@vpgt.lt

 


Komentarai(0)


Kad galėtumėte komentuoti privalote prisijungti

Vartotojų meniu

Naudotojo vardas

SlaptažodisRegistruotis

 

Parama profsąjungai

 


 

Prašymai stojant į profesinę sąjungą:

Prašymas pirmininkui

Prašymas vadui


© Šiaulių apskrities ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos. 2009

Forumas